KŘESŤANSKÉ CENTRUM PLZEŇ

NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ OD 10:00

JAN

3:16

"Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."

KDO JSME

Jsme svobodné charismatické křesťanské společenství.

CO DĚLÁME?

Chválíme našeho Boha, kážeme Boží Slovo, modlíme se za nemocné, nabízíme osobní rozhovory a modlitby.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

KONTAKTY

Email

kcp.plzen@gmail.com

Telefon

Josef Prokop: +420 607 980 309
Michal Javůrek: +420 723 653 747

Adresa

sady Pětatřicátníků 318/12, Plzeň 3
1.patro